Inv. br. LM 807(Knjiga)

Historia panstwa i prawa polski (u obradi)

Autori: Bardach, Juliusz
Mjesto izdavanja: Warszawa
Godina izdavanja: 1965
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u