Autori: Pahor, Miroslav ; Šumrada, Janez
Mjesto izdavanja: Ljubljana
Godina izdavanja: 1987
Područje: Pravo
Lokacija: Aula Fakulteta
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u