{"inv_broj":"105","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Mislim dokle postojim: [aforizmi]","autori":"Čizmić, Jozo","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"82","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1999}