{"inv_broj":"11954","datum_pristizanja":"2019-01-11","naslov":"How to win every argument: a the use and abuse of logic","autori":"Pirie, Madsen","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1580079001","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":2018}