{"inv_broj":"12017","datum_pristizanja":"2019-04-01","naslov":"Monetarna politika Europske središnje banke","autori":"Radošević, Dubravko","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100312060","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":2018}