{"inv_broj":"12209","datum_pristizanja":"2020-10-12","naslov":"Postupak pred trgovačkim sudovima : trgovački statusni parnični postupci","autori":"Aras Kramar, Slađana","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100316026","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2014}