{"inv_broj":"172","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Povijest Saveza komunista Jugoslavije","autori":"Pleterski, Janko ... [et al.]","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1470321003","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1985}