{"inv_broj":"211","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Buduńánost demokratije: odabrana pravila igre","autori":"Bobbio, Norberto","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1990}