{"inv_broj":"247","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Dijalog u paklu između Machiavellija i Montesquieua","autori":"Joly, Maurice","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1997}