{"inv_broj":"248","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Dileme sovjetskog socijalizma: iskustvo reforme u SSSR-u","autori":"Banovac, Boris","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1990}