{"inv_broj":"255","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Rešublike Jugoslavije 1945","autori":"priredio Vasiljević, Đorđe","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1984}