{"inv_broj":"264","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Državni kapitalizam","autori":"Stanovnik, Janez … [et al.]","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1959}