{"inv_broj":"277","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci","autori":"Prijić-Samaržija, Snježana (ur.)","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100128098","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"37","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2004}