{"inv_broj":"284","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Feudalno društvo","autori":"Calmette, Joseph","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1964}