{"inv_broj":"295","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Frano Supilo","autori":"Horvat, Josip","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1961}