{"inv_broj":"302","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Gotovina: stvarnost ili mit","autori":"Đikić, Ivica ; Krile, Davor ; Pavelić, Boris","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2010}