{"inv_broj":"335","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Institut prava retencije u hrvatskom i usporednom pravu","autori":"Petrić, Silvija","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2004}