{"inv_broj":"348","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Isto─Źna ljevica, zapadna ljevica: [totalitarizam, sloboda i demokratia]","autori":"Feher, Ferenc ; Heller, Agnes","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1989}