{"inv_broj":"359","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Izabrani govori i članci: 1948 - 1949","autori":"Pijade, Moša","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1950}