{"inv_broj":"360","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Izabrani spisi","autori":"Luxemburg, Rosa","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1974}