{"inv_broj":"361","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Izbor međunarodnih ugovora Vijeća Europe","autori":"Sajko, Krešimir (ur.)","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2001}