{"inv_broj":"412","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"La superficie","autori":"Barca, Alessandro ; Marvasi, Corrado","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2004}