{"inv_broj":"625","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Rimsko pravo: njegova aktuelnost","autori":"Villey, Michel","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2001}