{"inv_broj":"67","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Enigma Bosna i Hercegovina","autori":"Žepić, Božo","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2002}