{"inv_broj":"D 12579","datum_pristizanja":"2019-04-11","naslov":"Matična knjiga krštenih Župe Dolina kod Trsta : (1605. - 1617.)","autori":"Jašo, Marta ; Doblanović Šuran, Danijela","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100312078","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":2019}