{"inv_broj":"D 12580","datum_pristizanja":"2019-04-11","naslov":"Katolička crkva u Istri između otpora i potpore talijanskoj vlasti u Istri : 1918. - 1943.","autori":"Trogrlić, Stipan","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100312063","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":2019}