{"inv_broj":"D 12603","datum_pristizanja":"2019-04-19","naslov":"Sve za Boga, vjeru i puk : biskup Juraj Dobrila u svom vremenu","autori":"Dabo, Mihovil","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100313020","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":2015}