{"inv_broj":"D 12647","datum_pristizanja":"2019-06-04","naslov":"Pravni poredak Nezavisne Države Hrvatske","autori":"Begović, Boris ; Mirković, Zoran S. (ur.)","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100313064","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":2018}