{"inv_broj":"D 12650","datum_pristizanja":"2019-06-04","naslov":"Mali leksikon europskih integracija","autori":"Brigljević, Ksenija … [et al.]","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100313070","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2008}