{"inv_broj":"D 12719","datum_pristizanja":"2019-10-29","naslov":"Živjeti u Zagrebu : prinosi sociologijskoj analizi","autori":"Mišetić, Anka ; Štambuk, Maja ; Rogić, Ivan (ur.)","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100314027","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"316","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":2004}