{"inv_broj":"D 12742","datum_pristizanja":"2019-11-18","naslov":"Suvremeno društvo","autori":"Pulišelić, Stjepan","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100314061","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"316","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":1975}