{"inv_broj":"D 12755","datum_pristizanja":"2019-11-19","naslov":"Politička teorija države","autori":"Lukić, Radomir D.","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1441014017","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":1979}