{"inv_broj":"D 12825","datum_pristizanja":"2020-05-21","naslov":"Demokratska i autoritarna država : studije o političkoj i pravnoj teoriji","autori":"Neumann, Franz","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1461019001","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"32","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":1992}