{"inv_broj":"D 12833","datum_pristizanja":"2020-06-26","naslov":"Međunarodno surogat materinstvo : osvrt na zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini","autori":"Duraković, Anita ; Alihodžić, Jasmina","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100315059","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2020}