{"inv_broj":"D 12846","datum_pristizanja":"2020-09-03","naslov":"Stručna analiza pravomoćnih prekršajnih presuda o nasilju prema ženama : 2012. - 2016.","autori":"Žigante Živković, Branka ; Završki, Robert","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100315095","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2019}