{"inv_broj":"LM 1","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Bašćanska ploča: sv. 1","autori":"Mohorovičić, Andre ; Strčić, Petar (ur.)","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100207039","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1988}