{"inv_broj":"LM 10","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije: pravnopovijesne studije","autori":"Beuc, Ivan","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1991018404","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1985}