{"inv_broj":"LM 1002","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Die Ostgermanen","autori":"Schmidt, Ludwig","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1933}