{"inv_broj":"LM 1004","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"The rise and fall of an imperial shrine","autori":"Marin, Emilio","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2004}