{"inv_broj":"LM 1005","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Povijest Zagreba: knj. I: Zagreb u srednjem vijeku","autori":"Klaić, Nada","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1982}