{"inv_broj":"LM 1014","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Latinski za pravnike = Latinitas iuridica : početni udžbenik","autori":"Jovanović, Neven ; Tvrtković, Tamara","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1460828001","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1998}