{"inv_broj":"LM 1055","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Die Welt der Slawen","autori":"Hellwald, Friedrich Anton Heller von","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"316","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":0}