{"inv_broj":"LM 1110","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Njemački za pravnike","autori":"Šarčević, Susan ; Sokol, Nina","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1983}