{"inv_broj":"LM 113","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Hrvatski pravopis","autori":"Babić, Stjepan ; Finka, Božidar ; Moguš, Milan","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2000}