{"inv_broj":"LM 120","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Povijesna demografija Hrvatske","autori":"Stipetić, Vladimir ; Vekarić, Nenad","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"3","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2004}