{"inv_broj":"LM 1209","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Ogledalo bašćinsko : o starim knjigama, zaboravljenim piscima, rijetkim novinama, neostvarenim časopisima","autori":"Lukežić, Irvin","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"0","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2006}