{"inv_broj":"LM 1214","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Trsatsko-bakarska i crikvenička čakavština","autori":"Lukežić, Iva","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1996}