{"inv_broj":"LM 1242","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Glossario del latino medioevale istriano","autori":"Semi, Francesco","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1990}