{"inv_broj":"LM 1270","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Toma Arhiđakon i njegovo doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25.-27. rujna 2000. godine u Splitu","autori":"Matijević-Sokol, Mirjana ; Perić, Olga (ur.)","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2004}