{"inv_broj":"LM 1393","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Uvod u slavensku poredbenu gramatiku","autori":"Vrana, Josip","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100221066","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1965}